Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZASADY REKRUTACJI

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI

do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich

na rok 2020/2021

(na podstawie ustawy Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016r.)

 

 

1. Dzieci uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 - automatycznie po wypełnieniu przez rodziców deklaracji kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu (w terminie 7 dni poprzedzającym proces rekrutacji na wolne miejsca), mają zagwarantowane miejsce na zasadzie kontynuacji.

 

2. Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 („nowe dzieci”) po złożeniu wniosku wraz załącznikami przechodzą dwuetapowy proces rekrutacji (w skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi 3 Przedstawicieli Rady Pedagogicznej Przedszkola im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich).

 

Pierwszym warunkiem zakwalifikowania się do procesu rekrutacji jest spełnienie warunku odpowiedniego wieku dziecka (dzieci urodzone w latach: 2017-2014).

Dodatkowo w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których miejsce zamieszkania bądź zameldowania znajduje się na terenie Gminy Trąbki Wielkie.

 

I ETAP

Na tym etapie przyjmowane zostają dzieci z pierwszeństwem zagwarantowanym ustawą Prawo Oświatowe, dzieci spełniające przynajmniej jeden warunek z listy ministerialnej (m.in. rodzina wielodzietna (3 i więcej dzieci), niepełnosprawność dziecka/rodzica/rodzeństwa, adopcja, samotne wychowywanie dziecka).

 

II ETAP

Na tym etapie rozpatrywane będą pozostałe wnioski dzieci niekorzystających z pierwszeństwa przyjęcia. Decyzja o przyjęciu dziecka uzależniona jest od ilości zdobytych punktów zgodnie z Uchwałą NR XLVII/337/2018 Rady Gminy Trąbki Wielkie  z dnia 30 stycznia 2018r.

 

WAŻNE!

Rodzic ma prawo złożyć wniosek w kilku miejscach (tzn. przedszkole, oddziały przedszkolny przy szkołach) w określonym terminie

16-20 III 2020r.

Jednak po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych musi w terminie określonym Zarządzeniem nr 8 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 30 stycznia 2020r. – w jednej wybranej przez siebie placówce pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do tej placówki (do 02 IV 2020r.).

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny