Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZASADY REKRUTACJI

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI do Przedszkola im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich na rok szkolny 2022/2023 (na podstawie ustawy Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016r.)

1. Dzieci uczęszczające do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 - automatycznie po wypełnieniu przez rodziców deklaracji kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu (w terminie 7 dni poprzedzającym proces rekrutacji na wolne miejsca), mają zagwarantowane miejsce na zasadzie kontynuacji.

2. Rodzice dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 („nowe dzieci”) po złożeniu wniosku wraz załącznikami przechodzą dwuetapowy proces rekrutacji (w skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzi 3 Przedstawicieli Rady Pedagogicznej Przedszkola im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich).

Pierwszym warunkiem zakwalifikowania się do procesu rekrutacji jest spełnienie warunku odpowiedniego wieku dziecka (dzieci urodzone w latach: 2019-2016).

Dodatkowo w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, których miejsce zamieszkania bądź zameldowania znajduje się na terenie Gminy Trąbki Wielkie.

 

I ETAP

Na tym etapie przyjmowane zostają dzieci z pierwszeństwem zagwarantowanym ustawą Prawo Oświatowe, dzieci spełniające przynajmniej jeden warunek z listy ministerialnej (m.in. rodzina wielodzietna (3 i więcej dzieci), niepełnosprawność dziecka/rodzica/rodzeństwa, adopcja, samotne wychowywanie dziecka).

 

II ETAP

Na tym etapie rozpatrywane będą pozostałe wnioski dzieci niekorzystających z pierwszeństwa przyjęcia. Decyzja o przyjęciu dziecka uzależniona jest od ilości zdobytych punktów zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/232/2021 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 23 lutego 2021 r. 

 

WAŻNE!

Rodzic ma prawo złożyć wniosek w kilku miejscach (tzn. przedszkole, oddziały przedszkolny przy szkołach) w określonym terminie.

Jednak po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych musi w terminie określonym Zarządzeniem nr 13 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 31 stycznia 2022 r. – w jednej wybranej przez siebie placówce pisemnie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do tej placówki.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny