Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

"Czyste powietrze wokół nas"

Przedszkolny Program Edukacji Antynikotynowej

 

„Czyste powietrze wokół nas” (PSSE) -

 

koordynator w roku szkolnym 2019/2020 - Pani Celina Kitowska

 

 

Program adresowany jest do dzieci pięcio i sześcioletnich oraz ich rodziców.

 

Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy 

 

oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach,

 

gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

 

Program jest pierwszym etapem edukacji prozdrowotnej dzieci

 

w zakresie nabywania wiedzy na temat szkodliwości palenia.

 

Zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz rodziców prowadzą

 

wychowawcy grup przedszkolnych,

 

wykorzystując materiały edukacyjne przygotowane

 

przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

 

Logo programu to zielony „Dinuś”, który przeprowadza

 

dzieci przez kolejne etapy programu.

 

Założenia programu:

 

 1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.

 2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.

 3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.

 4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

 5. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.

 

Cele szczegółowe programu:

 

 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.

 2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.

 3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.

 4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

 5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

 

Struktura programu:

 

Program skierowany jest do dzieci i składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

 

Tytuły zajęć:

 1. Wycieczka.
 2. Co i dlaczego dymi.
 3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?
 4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy?
 5. ak unikać dymu papierosowego?